100-TALS FRAMGÅNGSRIKA

E-HANDELSPROJEKT I MAGENTO

PROJEKTMETODIK


Vi skapar skräddasydd e-handel i Magento och jobbar efter Agil projektmetodik, då vi anser att det ger bäst resultat i projekten både för beställare och leverantör. När man skräddarsyr en e-handel, innebär det följande; Varje projekt delas in i flera milestones och sprintar för att få en bra kontroll på att man följer budget och tidsplan samt för att bryta ner projektet i mindre delar så att man kan delleverera och testa under projektets gång. Inför varje sprint prioriterar produktägaren, (som ofta är hos beställaren), utifrån de userstories som önskas bli implementerade under kommande sprint. Utvecklingsteamet och projektledaren estimerar önskemålen och gör avgränsningar på vilka arbetsuppgifter som är rimliga att utföra under kommande sprint. Teamet jobbar ostört under sprinten medan produktägaren parallellt bygger upp en s.k. backlog med nya och gamla önskemål inför nästa sprintplanering med teamet. Efter varje sprint sker en demonstration av den funktionalitet som tillkommit och en utvärdering på hur det har gått. Denna utvärdering ligger sedan tillsammans med backloggen till grund för en ny sprintplanering inför kommande period. Våra programmerare och projektledare är indelade i team vilket innebär att ni kommer ha ett dedikerat team som jobbar med ert projekt. Varje team består av projektledare, och flera frontend- och backend-utvecklare. Teamet har också tillgång till design- och UX-specialist samt testare. Vi har valt att jobba agilt istället för den mera traditionella vattenfallsmodellen, då detta ger båda parter större möjlighet till förändringar och en bättre överblick över projektets gång.

Förstudie och workshop

Innan vi börjar vårt programmeringsarbete är det viktigt att vi lär känna ert företag och era kunder. Vi börjar med att sätta ihop en workshop där vi går igenom företagets behov, målgrupp och hur er e-handel ska profileras. Därefter går vi igenom användarflöden, det vill säga hur kunderna ska interagera och navigera för att enkelt genomföra köp, och även stimuleras till merköp. Det är också viktigt att vi får en förståelse för era interna flöden för att optimera och automatisera strukturen i er arbetsprocess. Slutresultatet blir en tydlig funktionsbeskrivning vilken blir vårt underlag när vi definierar en arkitektur.

UX-Design och Digital design

Vår kreativa och strategiska UX-Designer/Digitala designer hjälper våra kunder med att skapa och utveckla våra kunders E-handelsbutiker med hjälp av förstudier, wireframes, prototyping och originalskisser.

Utveckling/Systemarkitektur

Utifrån den framtagna funktionsbeskrivningen tar vi fram arkitektur för hur funktioner ska implementeras på bästa sätt. Dessutom utvecklar vi arkitekturen för att vara framtidssäker och skalbar.

Implementering av skisser

När designen är klar gör vi en så kallad markup, vilket innebär att vi implementerar de designade skisserna och kodar hemsidan i html och css.

Programmering

Vi konfigurerar och programmerar sedan all funktionalitet i Magento. Vi lämnar garanti för all kod och de funktioner vi utvecklar. Vi har ett högt kvalitetsfokus med stort engagemang för att leverera en e-handel med stor potential för vidareutveckling och underhållsarbete.

Testning

När vi gjort klart er e-handel testar vi av all funktionalitet samt gränssnitt. Vi följer alltid Googles rekommendationer när det gäller stöd för olika versioner av webbläsare.

Leverans och vidareutveckling

Vid överlämning går projektet från en produktionsfas till en förvaltnings- och vidareutvecklingsfas. Ert företag får då en supportansvarig som ansvarar för att hjälpa er med eventuella frågor. Vid större projekt jobbar en av våra projektledare dedikerat med kontinuerliga avstämningar och uppföljningar. Med jämna mellanrum diskuterar vi nya funktioner, tjänster och design för att se hur er e-handel kan utvecklas ytterligare. Vi har även samarbetspartners som kan arbeta för att driva och utveckla ert företags marknadskommunikation och SEO framåt.