Vikten av att hålla
Magento-uppdaterad

Blog  / Vikten av att hålla Magento-uppdaterad

Alla avancerade system liksom Magento kräver ständiga innovationer och vidareutveckling för att hålla jämna steg med nya marknadsbehov och teknikutveckling. Att regelbundet uppgradera Magento gör att du erbjuder användarna en stabil och smidig upplevelse samtidig som varje ny uppgradering erbjuder förbättrad prestanda, nya funktioner, högre säkerhet och buggfixar. För att värdera en Magento uppgradering på rätt sätt så listar vi ett antal viktiga punkter som berörs av en sådan uppgradering;

Säkerhet

Nästan varje release innehåller några nya säkerhetsfixar. I de flesta fall innehåller en ny version alla säkerhetsuppdateringar från tidigare uppdateringar. Dessa uppgraderingar hjälper till att hålla din e-handelslösning säker.

Prestandaförbättringar

Väldigt ofta innehåller en ny version olika prestandaförbättringar som uppnåtts genom optimering av källkoden. Regelbundna kodoptimeringar som följer med uppgraderingarna har en positiv inverkan på e-handelsplatsens prestanda och funktionalitet - du behöver inte göra prestandaoptimeringar så ofta eftersom uppgraderingar täcker det mesta.

Funktionella korrigeringar och kodförbättringar

Magentos team arbetar hårt för att optimera källkoden för plattformen och om några av funktionerna behöver förbättras lägger de till korrigeringar.

Nya funktioner

Vissa versioner innehåller nya funktioner som bidrar till att utöka e-handelsplatsens funktionalitet samt förbättra den övergripande kund- och administratörsupplevelsen. Det är alltid bättre att använda inbyggd Magento-funktionalitet så mycket som möjligt och minska antalet tredjepartsmoduler eller annan anpassning av webbplatsen. Främsta anledning till det är just för att undvika konflikter och prestandaproblem som kan orsakas av att webbplatsens funktionalitet ständigt utökas.

Vill du veta mer?

Hör av dig och boka in en träff så berättar vi gärna mer om våra tekniska lösningar!

Kontakta oss

Varför Magento är världens största plattform

Magento är en av världens största och mest använda e-handelsplattformar och man kan säga att den har allt man behöver “out of the box”

Nya regler för er checkout!

Nya regler i checkouten gällande kreditbetalningar.

Magento 1-End of Life!

Magento upphör med supportering för version 1.