ISO certifiering 27001

Blogg  / ISO certifiering 27001

Informationssäkerhet har väl aldrig varit viktigare och mer aktuellt. Webbhuset har alltid tagit det på största allvar och därför är det ett naturligt steg för oss att nu genomgå en ISO-certifiering.

För en e-handlare oavsett om man vänder sig mot b2c eller b2b så är det otroligt viktigt att du och dina kunder är trygga i att den leverantör ni jobbar med tar informationssäkerheten på allvar och jobba systematiskt med detta. Därför tycker vi på Webbhuset att det är självklart att man ISO-certifierar sig så att våra Magento E-handlare kan vara säkra på att vi följer den tuffaste standarden som finns.

ISO 27001 är en standard skapad inom ramen för samarbete mellan den Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) som hanterar informationssäkerhet och IEC (International Electrotechnical Commission). ISO 27001 är idag en internationellt erkänd standard verifierad av experter runt om i världen.

Målet med ISO 27001-standarden är att hjälpa till att etablera och upprätthålla ett effektivt ledningssystem för informationssäkerhet så att våra kunder kan vara trygga med att deras information är säkrad enligt bästa tänkbara standard.

Standarden innebär att vi arbetar med och hanterar olika säkerhetsrisker på ett strukturerat sätt genom att etablera policys, instruktioner och rutiner. Avsikten är att vi som organisation ska designa, implementera, upprätthålla och ständigt förbättra en uppsättning kontroller och åtgärder för att hantera alla typer av hot mot våra informationstillgångar.

Den absolut största fördelen med att efterleva ISO 27001 är dock att man tillämpar ett mer proaktivt arbetssätt för att hantera informationssäkerhet. Genom planering i förväg kan man minimera risker för hot som skulle kunna leda till stora konsekvenser, exempelvis rättsligt eller ekonomiskt. Genom certifierat ledningssystem vill vi stärka vårt varumärke ytterligare och betona att vi systematiskt jobbar både med kvalitet och informationssäkerhet.

Nyanställda x 3

Vi välkomnar 3 härliga tillskott till Göteborgskontoret. Då vi har många nya spännande projekt är vi glada över förstärkningen av våra team. Varmt välkomna!

Kickoff hösten 2020

I fredags hade vi höstens kickoff, med gott avstånd till varandra, på biografen Göta på Avenyn i Göteborg.

De kan bli en vinnare!

Vår kund Vanbruun har blivit nominerade till Årets e-handel i Retail Awards 2020. Det är 39 finalister i 13 olika kategorier och att ha blivit en av årets finalister är både imponerande och väldigt roligt.