Tjänster

Öka din omsättning, maximera kundnyttan och effektivisera interna processer genom digitalisering

Analys & Strategi

Webbhuset hjälper företag att öka sin omsättning, maximera kundnyttan och effektivisera interna processer genom digitalisering. Vi är experter på att ta komplexa affärer och omsätta dem till en digital verklighet.

Behovsanalys & förstudie

Vi hjälper er som kund med behovsanalyser och förstudier utifrån definierade mål och ambitionsnivå. Beroende på hur behoven ser ut lägger vi upp projektet så att det anpassas efter era förutsättningar.

Underlaget från behovsanalysen dokumenteras och sedan går vi igenom det tillsammans med er projektgrupp och analyserar materialet. Med utgångspunkt i identifierade behov och verksamhetsmål hjälper vi er att formulera effektmål för den kommande e-handelslösningen.

Krav­specifikation

Välskrivna kravspecifikationer är en av grundstenarna till ett lyckat projekt. Vi på Webbhuset har skrivit krav för ett stort antal kunder och kan hjälpa er att ställa rätt nivå för kravställning och dokumentation, samt hjälpa er som kunder med hur en kravspecifikation bör se ut. Med vårt agila arbetssätt säkerställer vi väldigt hög nivå av flexibilitet i samband med kravarbete och vi jobbar löpande under projektet med hantering och värdering av identifierade krav.

Organisation & strukturering

När en organisation inför ett e-handelssystem eller uppgraderar befintligt krävs det ofta någon typ av organisatorisk förändring för att skapa en mer effektiv verksamhet i syfte att nå uppsatta mål eller fullfölja strategier. Därför är det viktigt att definiera roller och ansvar som är kopplade till e-handelsprocessen just för att få den processen ska fungera.

Effektivitet handlar både om att göra rätt saker och att göra saker rätt. Webbhuset besitter spetskompetens och har erfarna konsulter som hjälper våra kunder att skapa en agil projektorganisation med en struktur som leder till effektivt projektarbete.

Affärs­utveckling

När vi på Webbhuset hjälper er med affärsutveckling fokuserar vi på att skapa konkreta resultat som får ert företag att växa och lönsamheten att öka. Vi hjälper er genom att titta på hur er marknad ser ut, konkurrentanalys, ert erbjudande samt tillgängliga resurser. På så sätt identifierar vi nyckelfrågor och aktiviteter som kan ha avgörande betydelse för att nå framgång inom e-handel.

Processer

När en organisation inför e-handel behöver man sannolikt förtydliga de roller och ansvar som finns för e-handelsprocessen på strategisk, taktisk och operativ nivå. För att kunna styra och utveckla en verksamhet måste de viktigaste processerna ha fokus på personal, kvalitet och effektivitet, vilket vi på Webbhuset har god erfarenhet inom. Oftast är det flera olika system och verksamhetsområden som måste samverka för att organisationen ska uppnå önskat resultat och för att nå dit krävs effektiva processer.

Webbhusets projektprocess kan ni läsa mer om under så jobbar vi.

Analys marknadstrender

Den digitala spelplanen ändras ständigt vilket påverkar även e-handeln. Snabb teknisk utveckling och nya plattformar leder till nya trender och förändrat köpbeteende, som i sin tur påverkar e-handeln. I en ständigt ökad konkurrens är det en stor fördel att vara medveten om trenderna som pågår samt i god tid identifiera vilka trender som kräver aktiva insatser i rätt tid.

Som kund hos Webbhuset så hjälper vi er att se vart e-handel är på väg och kan både i utförliga analyser och i löpande diskussioner återge aktuella trender och hur de påverkar och kan appliceras i er lösning.

Ehandel & digitalisering

Digitalisera er affärsmodell med WH Premium e-handelslösning på Headless Magento och WH Storefront. Detta ger er verksamhet en kraftfull och flexibel e-handelslösning, skräddarsydd med era innovationer.

Magento Solutions Partner Magento Certified Developer Plus Magento Certified Developer Magento 2 Certified Associate Developer Magento 2 Certified Solutions Specialist

Webbhuset Storefront

Webbhuset Storefront är ett fundament som låter oss fokusera på era unika behov inom design och användarupplevelse. Med Storefront som grund kan vi redan från start utforska, identifiera och komplettera med det som får din verksamhet att sticka ut.

Med tiotusentals timmar av utveckling har vi idag en kraftfull helhetslösning som adresserar alla de återkommande utmaningarna med en webb-applikation, komplett med kravbildsanalys och specifikation.

Inte nog med att den är blixtsnabb, upplevs lika bra på alla skärmstorlekar och enheter, är optimerad för sökmotorer och har en skön användarupplevelse; vi kan som enda leverantör garantera noll kraschar.

Läs mer

Webbhuset Magento Headless

Magento är marknadens största och mest populära ramverk för affärslogik. Med Webbhuset Headless lyfter vi all logik till ett skalbart, kraftfullt och flexibelt API där vi tillsammans kan skräddarsy och innovera lösningar för era behov kan dra maximal nytta av det som redan utvecklats.

Som en av de mest erfarna leverantörerna i Norden känner vi Magento utan och innan och bidrar regelbundet till ramverket och communityn. Med vår smarta headless-implementation tar vi all den kunskapen och höjer Magento till ett läge där vi kan dra nytta av de senaste innovationerna inom branschen.

Läs mer

Webbhuset CMS

Med Webbhuset CMS ger vi er verktygen att dynamiskt anpassa sidans innehåll utan att behöva tänka på hur det ser ut i olika webbläsare eller skärmstorlekar. Med ett kraftfullt versionshanteringssystem i botten kan ni både förbereda och testa innehållet innan publicering.

  • Se innehållet uppdateras i realtid direkt på sidan.
  • Förbered uppdateringar och kampanjer i förtid.
  • Dra och släpp innehåll direkt på sidan.

Applikations­utveckling med PWA

Webbplats- eller mobilapplikation? Med Webbhuset Storefront får ni båda samtidigt. Med de senaste teknikerna inom Progressive Webb Apps (PWA) kan vi producera blixtsnabba hemsidor med alla fördelar en smartphone app har.

  • En applikation och kodbas -- aldrig dubbelarbete.
  • Inga onödiga laddtider.
  • Pushnotiser, installation på hemskärm, offline-läge.
Läs mer

Big data & Business intelligence

Alla organisationer har sin egen guldgruva av data och information. Webbhuset hjälper er att lagra, strukturera och analysera datan för att säkra framtiden, minimera onödigt manuellt arbete och förenkla beslutsfattande.

Webbhuset Integration Platform

Webbhuset har lång erfarenhet av att integrera till en mängd affärssystem och tredjepartstjänster. Med Webbhuset Integration Platform i botten skriver vi såväl import- som export-jobb på ett säkert, skalbart och effektfullt tillvägagångssätt.

Med en seriell metodik kan vi skapa flexibla och kraftfulla pipelines som hanterar komplex manipulation av data på ett kontrollerat sätt samt spåra resultat och identifiera oväntade variationer löpande.

Läs mer

Data­modellering

Med över 20 år av erfarenhet vet vi att en verksamhet inte anpassas för en e-handelslösning -- en e-handelslösning är verksamhetens behov och naturliga representation på nätet. Därför lägger vi stor vikt vid att modellera verksamhetens data i strukturer och abstraktioner som stämmer överens med de processer och affärsmodeller som redan grott fram.

Med en sann representation av verksamheten blir fördelarna många -- allt från nyutveckling och anpassningar efter nya verksamhetsbeslut till statistik och analys.

Behandling och analys

Många system kan betyda flera variationer på samma data. Genom moderna tekniker som Neo4j och ElasticSearch kan vi genom grafdatabaser få rätsida på stora mängder data, normalisera och förenkla strukturer och analysera den för att hjälpa er verksamhet ta smarta beslut och effektivisera arbetet.

Webbhuset hjälper kunder att förstå infrastrukturen kring data; Master Data Management (MDM), Product Information Management (PIM), Translation Management System (TMS), Digital Asset Management (DAM) är några av de områden vi gärna hjälper till med.

Informations­säkerhet

Idag sägs det att värdet på data har passerat värdet på olja. Säkerheten, både mot intrång och förlust, är av enorm vikt för moderna organisationer. Detsamma gäller integritet som mer och mer blir en avgörande faktor för kunder i valet av tjänster.

Genom smarta tekniska implementationer framtidssäkrar vi all data och samtidigt tar största hänsyn till lagar och förordningar som GDPR. Vi håller dessutom alltid utkik efter rapporter om säkerhetsbrister för att säkra systemen från intrång.

Användar­förståelse

Ibland kan det vara svårt att se kundens upplevelse och interaktion med ert varumärke. För att göra underbyggda val och förbättra användarupplevelsen så använder vi en lång rad lösningar och tekniker som hjälper oss att förstå slutanvändarens behov.

Vi vet att det inte finns någon enskild lösning för att få en fullständig bild över hur er e-handel används. Vi hjälper er att identifiera och implementera lämpliga verktyg så som exempelvis Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Advanced Ecommerce, Nosto och Apsis, och kan skräddarsy A/B-tester eller användarintervjuer.

IT management & förvaltning

Med mer än 20 år erfarenhet vet vi hur man förvaltar digitala affärsmodeller. Vi erbjuder alla våra kunder förvaltning, coachning, utbildning och ledning, och finns tillgängliga dygnet runt för att garantera stabil drift.

Projekt­ledning

Webbhuset bedriver projektarbete med hjälp av agila arbetsmetoder där vi levererar ett steg i taget. Detta är speciellt effektivt i komplexa projekt där det slutliga resultatet inte är helt tydligt från början.

Våra erfarna projektledare säkerställer ett effektivt genomförande genom en aktiv samverkan med kund och genom att under hela projektet fokusera på värdeskapande processer. För att läsa mer om Webbhusets projektprocesser gå vidare till “så jobbar vi”.

Utbildning & coachning

Vi erbjuder hjälp till våra kunder att hålla sig uppdaterade om det senaste inom Magentovärlden samt trenderna inom e-handel. Genom behovsanpassade utbildningsinsatser ökar kunderna sin kunskap som i sin tur ökar konkurrenskraften och förbättrar lönsamheten. Utbildning och coaching erbjuder vi både inom projektfasen och även under förvaltningen.

System­förvaltning

Dagens e-handelssystem är i regel verksamhetskritiska och är i högsta grad är beroende av hög tillgänglighet, högkvalitativ prestanda, ändamålsenlig funktionalitet, hög säkerhet och hög informationskvalitet. Därför har vi på Webbhuset tagit fram ett proaktivt arbetssätt under systemets hela livscykel där vi har en aktiv dialog med våra kunder i syfte att skapa bästa förutsättningar för att kvalitetssäkra vidareutveckling under förvaltningsfasen.

Interims­ledning

Ibland kan man känna att man som kund saknar beställarkompetens eller behörighet inom produktägarskap. Vi har erfarenhet av att leda arbete inom beställning och utveckling av e-handelslösningar där vi hjälper till när kundens verksamhet behöver en tillfällig resurs.

Migrering

Det nya systemet ställer i regel högre krav på datakvalitet för att det nya systemet ska passa in i en befintlig eller uppdaterad affärsprocess. Att flytta stora datamängder mellan olika system inkluderar selektering av data som ska migreras, verifiering av datakvaliteten och mappning mellan nya och gamla datastrukturen.

Det är just mappning som är nyckeln till ett lyckat migreringsresultat och måste få bli föremål för en noggrann och tidsödande analys. Webbhuset hjälper kunder med analys av data innan den slutliga planen för datamigreringen bestäms.

Drift & Hosting

Genom samarbetspartners och avtal erbjuder vi våra kunder kostnadseffektiva molntjänster. Dessutom har vi genomgått mångårig utveckling av infrastruktur för att tillhandahålla hosting för såväl Magento-lösningar som skalbara databaser, Content Delivery Networks (CDN), objekt- och fil-lagring, cache-lager, backups, redundans- och failover-tekniker.

Som kund hos oss är driften ett självklart ansvarsområde för oss och vi har därför konstruerat verktygen som behövs för sömlös utrullning av mjukvaruanpassningar, servermiljö-förändringar och databasuppgraderingar utan nertid. Vi kan dessutom skapa upp nya instanser av systemet efter behov för testning och rulla tillbaka vid behov.

Beredskap & support

Det mest kostsamma en e-handelslösning kan vara med om är ett avbrott i funktionaliteten (driften). Därför är många företag fokuserade på att möta sina slutkunders krav på maximal tillgänglighet relaterat till e-handelsplatsen. Många av våra kunder ser en utmaning i att tillhandahålla rätt kompetens till sin verksamhet under dygnets alla timmar. Webbhuset erbjuder därför beredskap dygnet runt och vi ser till att finnas tillgängliga om något oförutsett inträffar.