Oändlig skalbarhet för att importera och exportera data.

Webbhuset har implementerat hundratals integrationer mot system med dåliga förutsättningar och bristfällig dokumentation så vet vi att en stabil integrationsmotor är en förutsättning för de allra flesta e-handelslösningarna. Webbhuset Integration Platform är därför utvecklat med stabilitet, flexibilitet och skalbarhet i fokus.

Genom omfattande benchmarking kan Webbhuset stolt säga att Webbhuset Integration Platform kan hantera större mängder data på kortare tid än någon annan integrationsmotor vi jämfört med. Dessutom har vi genom arkitektiska beslut skapat ett system med fullständig modularitet och flexibilitet för att snabbt kunna integrera nya system eller anpassa redan existerande.

Sammanfattning
 • Obegränsat antal kopplingar för import och export
 • Behandlar och berikar enorma mängder data
 • Loggning och backup som fångar upp variation och fel

Låg time to market

Med vår djupa erfarenhet av en mängd olika kringliggande system, liksom Webbhuset Integration Platforms flexibla struktur, kan vi integrera system med låg time to market utan att offra stabilitet eller tillsyn.

Import och export

Oavsett om integrationsarbetet handlar om att importera eller exportera data (oftast behövs båda) så är vi helt obegränsade i både antal och frekvens i integrationsjobb tack vare vår skalbara arkitektur och kunskap om integrationer.

Kontroll och tillsyn

Desto större och komplexare externa system är, desto högre krav ställer det på dokumentationen. Vid de tillfällen dokumentation saknas eller är otillräcklig är det av yttersta vikt att kontroll och tillsyn sker från vår sida. Vi har därför utvecklat ett omfattande system för både loggning och retention, liksom intelligenta tillsynsmekanismer för att notifiera berörda parter när något oväntat sker.

Integrerade affärssystem

 • Jeeves
 • SAP
 • Microsoft Navision
 • ShareSpine
 • garp
 • Visma
 • Specter
 • Winbas
 • Pyramid
 • Filemaker
 • Lindbak

Integrerade aggregat

 • Prisjakt
 • Pricerunner
 • Google Shopping
 • Facebook Marketing

Vill du veta mer?

Hör av dig och boka in en träff så berättar vi gärna mer om våra tekniska lösningar!

Kontakta oss

Det oändligt skalbara fundamentet för att sudda ut gränserna mellan applikation och webbplats. Med Webbhuset Storefront får du blixtsnabba svarstider och en omnikanal-uppelevelse utöver det vanliga.

 • Minimerar laddtider
 • En modern och elegant användarupplevelse
 • Eliminerar buggar
 • Appkänsla med push-notiser och offline-läge

Marknadsledande skalbart, kraftfullt och flexibelt API som kan dra nytta av all Magento:s funktionalitet och komplettera med dina innovationer. Webbhusets Magento Headless är bryggan mellan din affärsverksamhet och Magento:s möjligheter.

 • Integrerar dina behov med Magento:s styrkor
 • Ger Magento:s funktionalitet extra flexibilitet och dynamik
 • Låser upp dörren för kompletterande tekniker och lösningar

Moderna verksamheter har ofta en hel rad av olika IT-system som täcker olika behov. Webbhuset Integration Platform knyter dem alla samman och hanterar enorma mängder data utan att blinka.

 • Obegränsat antal kopplingar för import och export
 • Behandlar och berikar enorma mängder data
 • Loggning och backup som fångar upp variation och fel