Newbody

Sedan 1987 har Newbody hjälpt föreningar och skolklasser att tjäna pengar till cuper, träningsläger och skolresor. Genom att sälja Newbodys populära strumpor och underkläder har över 20 000 ideella föreningar runtom i Sverige tjänat mer än 1,2 miljarder kronor – pengar som bidragit till utveckling, gemenskap och glada minnen

Besök sida

Bakgrund

Newbody märkte att det blev svårare att få både elever och föräldrar att engagera sig i försäljningar och behövde hitta ett modernare och digitalare sätt att sälja på. Man ville också effektivisera sättet deras egna in-house säljare jobbade på för att underlätta uppföljning och uppstarten av nya försäljningar. Då en försäljningsperiod bara varar i några veckor hade man även en utmaning i att det måste gå snabbt att sätta upp en digital katalog för varje lag/skolklass. Newbody hade behov av att digitalisera sig och få en e-handel som de kan växa med.

Uppdraget

Newbody hade problem med att lösa den tekniskt mycket avancerade komplexitet som det innebär att ha shop-in-shop lösning för 10 000-tals olika lag och klasser samt att få ihop detta med övriga system som behöver vara ihopkopplade för att lösa hela logistiken. De hade tidigare försökt att digitalisera försäljningen med andra leverantörer men ej lyckats.

Newbody lösningen

Lösning

Under åren har det skett stor utveckling för Newbodys e-handel. Alla föreningar har fått en egen shop där de delar en länk för att sälja produkterna i sin shop. Så en shop-in-shop arkitektur har byggts med kapacitet att hantera 10 000-tals aktiva shoppar samtidigt.

Vi har integrerat Magento med flera av Newbodys andra system, bland annat deras affärsystem NAV och deras interna system för produkt och kataloghantering.

Flera anpassningar i admin har gjorts för att underlätta för Newbodys säljpersonal så att de på ett effektivare och snabbare sätt kan hitta rätt information och hjälpa kunderna. Delar av admin är byggt med en Elm-app.

Vi har också utvecklat med direktförsäljning på hemsida. Man behöver inte logga in på någon förening för att få tillgång till produkterna. Som kund kan du hitta en förening nära dig och välja att stödja denna genom att köpa från deras utbud. Via en karta ser du vilka klubbar/klasser/föreningar nära dig som är aktiva.

För att hantera de komplexa datastruktur som bygger på relationerna mellan tex olika föreningar, lag, medlemmar, ordrar, slutkunder, produkter, varumärken och olika roller som finns (en medlem kan tex ha flera roller i olika lag) så har vi baserat systemet på grafdatabas-hanteringssystemet Neo4J. Detta gjorde att data laddas otroligt mycket snabbare än vad de någonsin kunnat göra om det varit baserat på en vanlig relationsdatabas. Systemet blev än mer dynamiskt och framtida utveckling blir väldigt mycket snabbare och underlättar för vidareutveckling. Dessutom resulterade detta i tidseffektivisering för Newbodys personal.

Under 2020 har Newbody jobbat med flera utvecklingsprojekt för att nå ut till fler, förbättra kundupplevelsen och användarvänligheten. Newbody har en otroligt gedigen och avancerad e-handel som vi är stolta över att ha utvecklat och förädlat tillsammans med Newbody.

Resultat

Steget till att bygga upp en digital verksamhet är det stora resultatet för Newbody som har en otroligt skräddasydd e-handelslösning. Den digitala försäljningen har ökat otroligt med all vidareutveckling som sker och features som byggs för att underlättar för säljarna/föreningarna och även de interna säljarna hos Newbody. Snabbheten och effektiviteten i säljarnas jobb har ökat väldigt mycket. Digitaliseringen av Newbodys affär har gjort att man står stark inför framtiden och lätt kan växa framöver.

Man har även byggt ut med nya varumärken,tex Spicydream som är byggda på samma plattform. Newbody har även expanderat till Finland där man har en franchise av konceptet och även där har vi startat upp direktförsäljning på hemsidan för att inte behöva knacka dörr med sin surfplatta eller dela länk till en befintlig shop.