Camp Otropedteknik

Camp - Ortopedteknik

Camp Scandinavia är ett innovativt familjeägt företag, internationellt erkänt genom egna produkter på ortosområdet. På den Nordiska hemmamarknaden skall ortopedteknik utgöra basen för verksamheten. Kreativitet och kunskap skall förstärka marknadspositionen ytterligare.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta försäljningsavdelningen på telefon +46 31-303 67 01 eller via e-post info@webbhuset.se