Mary Kay

Komplex webshop med Jeeves integration

Ett tätt samarbete i över 10 års tid där Mary Kays lösning blivit komplex och underlättar för Mary Kays konsulter att skapa unika shoppar som är specifikt anpassade för kunderna.

Webbhuset och Mary Kay har jobbat tillsammans i 10 års tid vilket har resulterat i en unik webshopslösning där man har flera tusen shopar i samma system. Mary Kays konsulter säljer via sina egna shoppar, där de bland annat har en egen Orderhantering, Kundhantering, de kan välja sitt egna sortiment, sätta unika priser m.m.

En viktigt del för Mary Kay är att det ska vara lätt för slutkunderna att kunna hitta närmsta konsult, därför har vi byggt en helt anpassad funktion där kunderna lätta kan hitta och välja att kontakta en konsult i sitt område.

Systemet är integrerat med affärssystemet Jeeves för att kunna hålla koll på ordrar, lager, konsulter mm.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta försäljningsavdelningen på telefon +46 31-303 67 01 eller via e-post info@webbhuset.se